Batterier

Batteri og oplader til el scooter

- Hvor langt kan der køres på en opladning af elscooter batteriet?

Kørestrækningen på en el-scooter er afhængig af flere faktorer:

Batteriernes alder

Batterier er en sliddel. Der bliver mindre kapacitet efterhånden, som de bliver brugt.
Holdbarheden på batterier er alt efter, hvordan de bliver brugt.

Hvordan batterierne bliver/er blevet brugt

Hvis der mest køres korte ture, vil batterierne tage virkning efter dette, der kan således ikke umiddelbart køres langtur. – Dette er ikke en fejl på batteriet! Man kan få batteriet til at køre længere ved at køre længere og længere ture, og derved få virkningsgraden i batterierne op igen.
Hvis batterierne køres helt tomme, vil det forringe levetiden.

Måden, der køres på

Start/stop kørsel tager meget strøm – dette er typisk bykørsel, hvor der ikke er mulighed for at køre i jævn fart, eller kørsel i centre, gågader, forlystelsesparker og lignende, hvor der ikke lægges mærke til, hvor mange gange, der startes/stoppes.

Kulde

Hvis el-scooteren opbevares i uopvarmede omgivelser, vil der være en mærkbar nedgang i batterikapaciteten, når temperaturen er under 10° C.
Der er mindre batterikapacitet, jo lavere temperaturen er.
Vær opmærksom på nattetemperaturen, det kan have indvirkning på batterikapaciteten, da batterierne ikke varmer lige så hurtigt op som luften.

Lastevægt

Lastevægt (person og f.eks. varer/bagage) og strømforbrug hører sammen. Jo større lastevægt, jo større strømforbrug.

Dæktryk

Lavere dæktryk giver større strømforbrug og lavere fart. Vi anbefaler check og overholdelse af det anbefalede dæktryk.

Kørsel efter længerevarende stilstand

Hvis el-scooteren ikke har kørt i lang tid, kan det være nødvendigt at køre batterierne i gang igen. Dette gøres ved at køre først korte ture, derefter længere og længere ture. Opbevares scooteren længere tid uden brug, anbefales det, at oplade hver 3. uge, i stedet for at laderen står tilsluttet hele tiden.

Nyt batteri eller oplader?

Prisen på batterier og opladere er forskellig alt efter din el scooter. Kontakt os, så finder vi det rette til dig.

Tilbage til oversigt
bubble