Gode råd

Når du har købt din el scooter selv, eller har fået den bevilget som et forbrugsgode, skal du selv stå for vedligeholdelse af køretøjet. Dette stiller store krav til både produktet og leverandøren. Det er vigtigt at sikre sig, at du vælger en el scooter med høj driftsikkerhed samt at den leverandør du vælger er i stand til at servicere el scooteren i hele dets levetid – både hvad angår reparationer og reservedele.

Vedligeholdelse af din el scooter

For at sikre din el scooter og batteriernes funktionalitet og levetid bedst muligt, anbefaler vi følgende:

Hold el scooteren ren og tør

Rengør el scooteren med en fugtig klud
Brug aldrig rindende vand direkte på din el scooter.

Ved fast parkering udendørs, skal en elscooter dækkes til med fx. en overtræksgarage, for at beskytte mod nedbør.

Dæktrykket bør kontrolleres jævnligt.

For lavt dæktryk bevirker at:

  • Rækkevidde formindskes
  • Hastigheden nedsættes

Opladning af el-scooteren efter forhandlerens anvisninger.

Dette sikrer en lang levetid på batterierne

Færdselsregler ved kørsel på el scooter

Hvis din hastighed er under 6 km/t, skal du forholde dig som en fodgænger.

Hvis din hastighed er over 6 km/t, skal du forholde dig som en cyklist.

Når du kører på el-scooter skal du følge færdselsloven.

Vis altid hensyn til dine medtrafikanter – det betaler sig!

Sikker kørsel på din el scooter

- Afpas altid din hastighed efter forholdende.

- Forcér altid forhindringer vinkelret

- Undlad at bakke ned over forhindringer og ramper.

Forsikring af din el scooter

El scooteren er omfattet af din almindelige indboforsikring, men du bør meddele dit forsikringsselskab, at du har anskaffet en el scooter.

Tilbage til oversigt
bubble